Debataften om ulve


En gruppe forskere på Syddansk Universitet har undersøgt danskernes holdning til ulven. Dalia A. Conde og 5 sturderende har modtaget over over 500 spørgeskemabesvarelser om danskernes holdning til ulven og undersøgelsen fortsætter. 


Denne aften vil resulterne kort blive fremlagt, hvorefter Mogens Trolle holder et kort foredrag om ulvene i Danmark. Undervejs i den efterfølgende debat, vil der være spørgsmål, som tilhørerne besvarer online i auditoriet med umiddelbare resultater på tavlen. Vi håber at det kan være med til at stimulere en god debat


Det finder sted tirsdag d. 17. juni på SDU 19:00 – 21:30 i auditorium 100 på SDU, Campusvej, 5230 Odense M