Spørgsmål til Dansk Pattedyrforening

Har du spørgsmål om danske pattedyr eller til foreningen, er du velkommen til at sende os en mail på dpf@pattedyrforening.dk. Bemærk at svar kun gives på e-mail.