Birkemus (Sicista betulina)   


Foto: Julie Dahl Møller


Faktablad under udarbejdelse.


Der findes en kort beskrivelse af birkemusen på naturstyrelsens hjemmeside. 

Birkemusen er en af Danmarks sjældneste pattedyrarter. Birkemusen er den eneste repræsentant for hoppemusfamilien, Dipodidae, i Danmark.Birkemusen er beskytttet af EUs habitatdirektiv og Naturstyrelsen har udarbejdet en forvaltningplan for at beskytte dens levesteder. 

  

 Du kan læse mere om birkemusen i rapporten "Projekt Birkemus" som udkom i januar 2011