Danske pattedyr

Der findes 54 arter af pattedyr som lever vildt og yngler i naturen i Danmark. For alle de danske pattedyr gælder det at de tilhører rækken Chordata, klassen pattedyr og underklassen ægte pattedyr. Herudover kommer en række tilfældigt forekommende arter, bl.a. jordegern, bisamrotte, bæverrotte, mårhund, vaskebjørn, vildsvin, mufflon, elg, andre sæler og hvaler.

 

Foreningen er i øjeblikket i gang med at udarbejde faktaark med beskrivelser af de enkelte pattedyrarter. Klik på arter med link for at se de faktaark der er udarbejdet.

 

Insektædere

Pindsvinpindsvin

Spidsmus: alm. spidsmus,  dværgspidsmus, vandspidsmus

Muldvarpemuldvarp

 

Flagermus

Barnæser: brunflagermus, sydflagermus, nordflagermus, skimmelflagermus, langøret flagermus, bredøret flagermus, dværgflagermus (2 arter), troldflagermus, frynseflagermus, bechsteins flagermus, brandts flagermus, skægflagermus, vandflagermus, damflagermus

 

Harer og kaniner

Harerharevildkanin

 

Gnavere

Egern: egern

Bæver: bæver

Syvsovere: hasselmus

Ægte musbrun rottehusrotte, husmus, halsbåndsmus, skovmus, brandmus, dværgmus

Studsmusmosegris, almindelig markmus, sydmarkmus, rødmus

Hoppemus: birkemus

 

Rovdyr

Hunderæv

Mårdyrlækatbrudamerikansk mink, ilder, skovmårhusmårgrævling, odder

 

Sæler

Ægte sæler: gråsæl, spættet sæl

 

Hvaler

Delfinerhvidnæse

Marsvinmarsvin

 

Hovdyr

Hjorte: krondyr, sika, dådyr, rådyr