Om pattedyr

Der findes mellem 4600 og 5000 arter af pattedyr i verden. Og der bliver til stadighed opdaget nye arter. Hovedparten af disse er små dyr som gnavere og flagermus, men det hænder, at større pattedyr bliver opdaget. Som oftest bliver de nye arter fundet i troperne, men nu og da dukker der også nye arter op herhjemme. Således har man tidligere ment, at dværgflagermusen var én art, men nu har man ved at studere deres ultralyde og arvemateriale, DNA’et, konstateret at der faktisk er tale om to forskellige arter.

 

På trods af pattedyrenes umiddelbare forskellighed, er der nogle helt bestemte karakterer som holder dem sammen og som adskiller dem fra alle andre dyr. Således har alle pattedyr – lige fra dværgspidsmusen til blåhvalen – har på et tidspunkt i deres liv haft hår, de er diegivende og har mælkekirtler, og alle har tre små knogler i mellemøret.

 

Mere om pattedyr

Pattedyrenes familieforhold

Hvad er et pattedyr?

Danmarks pattedyr

   Insektædere (Insectivora)

   Flagermus (Chiroptera)

   Harer og Kaniner (Lagomorpha)

   Gnavere (Rodentia)

   Rovdyr (Carnivora)

   Hvaler (Cetacea)

   Parretåede hovdyr (Artiodactyla)