Søg viden‎ > ‎

Litteratur

Herunder finder du en oversigt over bøger, artikler, rapporter og lignende om danske pattedyr (198 værker). 

OBS: listen opdateres ikke længere.

Hvis du har forslag til tilføjelser til listen er du velkommen til at kontakte foreningen.

 • Abildgård F., Andersen J. and Barndorff-Nielsen O. 1972: The hare population (Lepus europaeus Pallas) of Illumø Island, Denmark. A report on the analysis of the data from 1957-1970. - Danish Review of Game Biology 6: 1–32.
 • Andersen I. B. F. 1997: Reintroduktion af bæver (Castor fiber) til Danmark? - en konsekvensanalyse. - Speciale-afhandling, Københavns Universitet. 94 pp.
 • Andersen J. 1957: Studies in Danish Hare populations. I. Population fluctuations. - Danish Review of Game Biology 3: 85–131.
 • Andersen J. 1953: Analysis of a danish roe deer population based upon the extermination of the total stock. - Danish Review of Game Biology 2: 127–155.
 • Andersen L. W. 1993: The population-structure of the harbor porpoise, phocoena phocoena, in Danish waters and part of the North-Atlantic. - Marine Biology 116: 1–7.
 • Andersen L. W., Holm L. E., Siegismund H. R., Clausen B., Kinze C. C. and Loeschcke V. 1997: A combined DNA-microsatellite and isozyme analysis of the population structure of the harbour porpoise in Danish waters and West Greenland. - Heredity 78: 270–276.
 • Asferg T. and Jeppesen J. L. 1996: Rådyrjagten i Danmark 1993/94. - Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 152: 40 pp.
 • Asferg T. and Madsen A. B. 2000. Danmarks små mårdyr. - Natur og Museum 4: 35 pp.
 • Asferg T. and Olesen C. R. 2004. Danmarks hjortevildt. - Natur og Museum 4: 31 pp.
 • Asferg T., Pagh S., Rosengaard M. and Bertelsen J. 1997: Forekomst af egern Sciurus vulgaris i skove under 20 ha. - et eksempel på fragmentering af landskabet i Århus Amt. - Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 184: 37 pp.
 • Asikainen K., Hanninen T., Henttonen H., Niemimaa J., Laakonen J., Andersen H. K., Bille N., Leirs H., Vaheri A. and Plyusnin A. 2000: Molecular evolution of Puumala hantavirus in Fennoscandia: phylogenetic analysis of strains from two recolonization routes, Karelia and Denmark. - Journal of General Virology 81: 2833–2841.
 • Bertelsen J. 2000: Overvågning af bæver Castor fiber efter reintroduktion på Klosterheden Statsskovdistrikt 1999. - Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 317: 40 pp.
 • Bolbroe T., Jeppesen L. L. and Leirs H. 2000: Behavioural response of field voles under mustelid predation risk in the laboratory: more than neophobia. - Annales Zoologici Fennici 37: 169–178.
 • Bolt G., Monrad J., Henriksen P., Dietz H. H., Koch J., Bindseil E. and Jensen A. L. 1992: The fox (Vulpes vulpes) as a reservoir for Canine Angiostrongylosis in Denmark - field survey and experimental infections. - Acta Veterinaria Scandinavia 33: 357–362.
 • Bregnballe T., Asferg T., Clausager I., Noer H., Clausen P. and Christensen T. K. 2003: Vildtbestande, jagt og jagttider i Danmark 2002. - Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 428: 227 pp.
 • Baagøe H. J. 2001: Danish bats (Mammalia: Chiroptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence and abundance. - Steenstrupia 26: 1–117.
 • Carlsen M. 1993: Migrations of Mus musculus in Danish farmlands. - Zeitschrift für Säugetierkunde 58: 172–180.
 • Carlsen M. 1999: The effect of predation on field voles Microtus agrestis populations in fragmented forest habitats. - Ph.d.-afhandling, Zoologisk Afdeling, Århus Universitet. 143 pp.
 • Carlsen M., Lodal J., Leirs H. and Jensen T. S. 1999: The effect of predation risk on body weight in the field vole, Microtus agrestis. - Oikos 87: 277–285.
 • Carlsen M., Lodal J., Leirs H. and Jensen T. S. 2000: Effects of predation on temporary autumn populations of subadult Clethrionomys glareolus in forest clearings. - Zeitschrift für Säugetierkunde 65: 100–109.
 • Christiansen M. and Siim J. C. 1951: Toxoplasmosis in hares in Denmark - serological identity of human and hare strains of toxoplasma. - Lancet 260: 1201–1203.
 • Das K., Siebert U., Fontaine M., Jauniaux T., Holsbeek L. and Bouquegneau J. M. 2004: Ecological and pathological factors related to trace metal concentrations in harbour porpoises Phocoena phocoena from the North Sea and adjacent areas. - Marine Ecology-Progress Series 281: 283–295.
 • Degerbøl M. 1943: Pairing and pairing fights of the hedgehog (Erinaceus europaeus L.). - Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 143: 431–433.
 • Degn H. J. 1974: Egernets (Sciurus vulgaris) nuværende og tidligere forekomst i Danmark. - Danske Vildtundersøgelser 23: 1–48.
 • Degn H. J., Andersen B. B. and Baagøe H. 1995: Automatic registration of bat activity through the year at Monsted limestone mine, Denmark. - Zeitschrift für Säugetierkunde 60: 129–135.
 • Degn H. J. and Jensen B. 1977: Skovmåren (Martes martes) i Danmark. - Danske Vildtundersøgelser 29: 1–20.
 • Dietz R., Heidejorgensen M. P., Harkonen T., Teilmann J. and Valentin N. 1991: Age determination of European harbor seal, Phoca vitulina. - Sarsia 76: 17–21.
 • Elmeros M., Pedersen V. and Wincentz T. L. 2003: Placental scar counts and litter size estimations in ranched red foxes (Vulpes vulpes). - Mammalian Biology 68: 391–393.
 • Enemark H. L., Bjørn H., Henriksen S. A. and Nielsen B. 2000: Screening for infection of Trichinella in red fox (Vulpes vulpes) in Denmark. - Veterinary Parasitology 88: 229–237.
 • Engbæk K. and Lawson P. A. 2004: Identification of Bartonella species in rodents, shrews and cats in Denmark: detection of two B-henselae variants, one in cats and the other in the long-tailed field mouse. - APMIS 112: 336–341.
 • Eriksen L., Monrad J. and Steen M. 1989: Elaphostrongylus cervi in Danish wild Red deer (Cervus elaphus). - Veterinary Record 124: 124–124.
 • Fog M. 1969: Studies on the weasel (Mustela nivalis) and the stoat (Mustela erminea) in Denmark. - Danish Review of Game Biology 6: 1–14.
 • Forchhammer M. C. and Asferg T. 2000: Invading parasites cause a structural shift in red fox dynamics. - Proceedings of the Royal Society of London Series B Biological Sciences 267: 779–786.
 • Frandsen F., Bresciani J. and Hansen H. G. 1995: Prevalence of antibodies to Borrelia burgdorferi in Danish rodents. - APMIS 103: 247–253.
 • Galatius A. 2005: Bilateral directional asymmetry of the appendicular skeleton of the harbor porpoise (Phocoena phocoena). - Marine Mammal Science 21: 401–410.
 • Galatius A. 2005: Sexually dimorphic proportions of the harbour porpoise (Phocoena phocoena) skeleton. - Journal of Anatomy 206: 141–154.
 • Granby K. and Kinze C. C. 1991: Organochlorines in Danish and West Greenland harbor porpoises. - Marine Pollution Bulletin 22: 458–462.
 • Grauballe P. C., Baagøe H. J., Fekadu M., Westergaard J. M. and Zoffmann H. 1987: Bat rabies in Denmark. - The Lancet 14: 379–380.
 • Grue H. and Jensen B. 1973: Annular structures in canine tooth cementum in red foxes of known age. - Danish Review of Game Biology 8: 1–12.
 • Grue H. and Jensen B. 1976: Annual cementum structures in canine teeth in arctic foxes (Alopex lagopus (L.)) from Greenland and Denmark. - Danish Review of Game Biology 10: 1–12.
 • Hammer A. S., Dietz H. H., Andersen T. H., Nielsen L. and Blixenkrone-Møller M. 2004: Distemper virus as a cause of central nervous disease and death in badgers (Meles meles) in Denmark. - Veterinary Record 154: 527–530.
 • Hammershøj M. 2004: Population ecology of free-ranging American mink Mustela vison in Denmark. - PhD-afhandling, Afdeling for Populations Biologi, Københavns Universitet. ?? pp.
 • Hammershøj M. and Asferg T. 1999: Mink Mustela vison og ilder Mustela putorius. Mink- og ilderjagten i Danmark 1996/97 og problemer med de to arter i forhold til små fjerkræhold. - Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 273: 56 pp.
 • Hammershøj M., Asferg T. and Kristensen N. B. 2004: Comparison of methods to separate wild American mink from fur farm escapees. - Mammalian Biology 69: 281–286.
 • Hammershøj M. and Jensen T. S. 1998: Vejskråninger og småpattedyr. - Flora og Fauna 104: 1–15.
 • Hammershøj M., Madsen A. B., Gårdmand B., Jensen B., Jensen A., Jeppesen J. L. and Laursen J. T. 1996: Overvågning af odder Lutra lutra i Danmark 1996. - Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 172: 40 pp.
 • Hammershøj M., Thomsen E. A. and Madsen A. B. 2004: Diet of free-ranging American mink and European polecat in Denmark. - Acta Theriologica 49: 337–347.
 • Hansen K. 1992: Reproduction in European hare in a Danish farmland. - Acta Theriologica 37: 27–40.
 • Hansen K. and Hartmann P. 1994: Unge harer i jagtudbyttet - en indikator for bestandens tilstand. - Miljø og Energiministeriet, Teknisk rapport 125: 20 pp.
 • Hansen K., Sørensen P. L. and Daugaard O. 1989: Bestandsstørrelse og afgrødevalg hos hare (Lepus europaeus). - Vildtbiologisk Station, Kalø, Landbrugsministeriets Vildtforvaltning, 12 pp.
 • Hansen T. S. 1997: Småpattedyrs habitatvalg på braklagte og uopdyrkede marker. - Speciale-afhandling, Afdeling for Zoologi, Århus Universitet. 165 pp.
 • Harders P. B. 2003: Ophold på land, forstyrrelser og fødevalg hos spættet sæl (Phoca vitulina) og gråsæl (Halichoerus grypus) på Rødsand. - Speciale-afhandling, Biologisk Institut, Syddansk Universitet. 118 pp.
 • Heide-Jørgensen M. P., Mosbech A., Teilmann J., Benke H. and Schultz W. 1992: Harbor porpoise (Phocoena phocoena) densities obtained from aerial surveys North of Fyn and in the Bay of Kiel. - Ophelia 35: 133–146.
 • Hendrichsen D. K. 2004: Prey population dynamics in relation to variations in predator specialization. - Speciale-afhandling, Afdeling for Populations Biologi, Københavns Universitet. 142 pp.
 • Herreras M. V., Kaarstad S. E., Balbuena J. A., Kinze C. C. and Raga J. A. 1997: Helminth parasites of the digestive tract of the harbour porpoise Phocoena phocoena in Danish waters: A comparative geographical analysis. - Diseases of Aquatic Organisms 28: 163–167.
 • Hjøllund D. H. 1999: Undersøgelse af sælers fødevalg i Limfjorden. - Speciale-afhandling, Biologisk Institut, Odense Universitet. 73 pp.
 • Huggenberger S., Benke H. and Kinze C. C. 2002: Geographical variation in harbour porpoise (Phocaena phocaena) skulls: Support for a separate non-migratory population in the Baltic proper. - Ophelia 56: 1–12.
 • Høye T. T. 2001: Age determination, growth development and cohort effects in roe deer (Capreolus capreolus L.). - Speciale-afhandling, Københavns Universitet. 112 pp.
 • Jacobsen L. 2005: Otter (Lutra lutra) predation on stocked brown trout (Salmo trutta) in two Danish lowland rivers. - Ecology of Freshwater Fish 14: 59– 68.
 • Jensen A. and Jensen B. 1973: Lækatten (Mustela erminea), Brud (Mustela nivalis) og lækatjagten i Danmark 1970/71. - Danske Vildtundersøgelser 21: 1–23.
 • Jensen A. and Jensen B. 1972: Ilderen (Putorius putorius) og ilderjagten i Danmark 1969/70. - Danske Vildtundersøgelser 18: 1–32.
 • Jensen A. and Jensen B. 1970: Husmåren (Martes fiona) og mårjagten i Danmark 1967/68. - Danske Vildtundersøgelser 15: 1–44.
 • Jensen A. B. 2004: Overwintering of European hedgehogs Erinaceus europaeus in a Danish rural area. - Acta Theriologica 49: 145–155.
 • Jensen B. 1973: Movements of the Red fox (Vulpes vulpes L.) in Denmark - Investigated by Marking and Recovery. - Danish Review of Game Biology 8: 1–20.
 • Jensen B. 1993: Nordens pattedyr. - G.E.C. Gad, 325 pp.
 • Jensen B. 1982. Pattedyr i Danmark før og nu. - Natur og Museum 1: 32 pp.
 • Jensen B. 1968: Preliminary results from the marking of foxes (Vulpes vulpes L.) in Denmark. - Danish Review of Game Biology 5: 1–8.
 • Jensen B. and Nielsen L. B. 1968: Age determination in the red fox. - Danish Review of Game Biology 5: 1–16.
 • Jensen B., Sequeira and D.M. 1978: The diet of the Red fox (Vulpes vulpes L.) in Denmark. - Danish Review of Game Biology 10: 1–16.
 • Jensen H. E., Block B., Henriksen P., Dietz H. H., Schonheyder H. and Kaufman L. 1992: Disseminated histoplasmosis in a badger (Meles meles) in Denmark. - APMIS 100: 586–592.
 • Jensen J. K. 2002. Nye dyr i Danmark. - Natur og Museum 3: 35 pp.
 • Jensen P. M., Hansen H. and Frandsen F. 2000: Spatial risk assessment for lyme borreliosis Denmark. - Scandinavian Journal of Infectious Diseases 32: 545–550.
 • Jensen P. V. 1968: Food selection of the Danish red deer (Cervus elaphus L.) as determined by examination of the rumen content. - Danish Review of Game Biology 5: 1–44.
 • Jensen T. S. 1985: Seed-seed predator interactions of European Beech, Fagus sylvatica and forest rodents, Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis. - Oikos 44: 149–156.
 • Jensen T. S. 1975: Trappability of various functional groups of forest rodents Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis, and its application in density estimations. - Oikos 26: 196–204.
 • Jensen T. S. 1993. Mus, rotter og spidsmus. - Natur og Museum 3: 32 pp.
 • Jensen T. S. and Hansen T. S. 2001: Effekten af husdyrgræsning på småpattedyr. [I: Græsning på ekstensivt drevne naturarealer - effekter på stofkredsløb og naturindhold. L. B. Pedersen, R. M. Buttenschøn and T. S. Jensen eds]. Skov og Landskab (FSL), Hørsholm: 107–121.
 • Jensen T. S., Hessellund K. and Hansen T. S. 2001: Identifikation af danske markmus. - Naturhistorisk Museum, Århus, 32 pp.
 • Jensen T.-L. W. 2004: Population dynamics of urban and rural red foxes (Vulpes vulpes) in Denmark. - Speciale-afhandling, Afdeling for Populations Biologi, Københavns Universitet. ?? pp.
 • Jeppesen J. L. 1989: Activity patterns of free-ranging roe deer (Capreolus capreolus) at Kalø. - Danish Review of Game Biology 13: 1–32.
 • Jeppesen J. L. 1992: Home range, bevægelses- og aktivitetsmønstre hos rådyr (Capreolus capreolus) og krondyr (Cervus elaphus) samt indvirkning af menneskeskabte forstyrrelser på de to arter. - Ph.d.-afhandling, Danmarks Miljøundersøgelser. 32 pp.
 • Jeppesen J. L. 1987: The disturbing effects of orienteering and hunting on roe deer (Capreolus capreolus). - Danish Review of Game Biology 13: 1–24.
 • Jeppesen J. L. 1990: Home range and movements of free-ranging roe deer (Capreolus capreolus) at Kalø. - Danish Review of Game Biology 14: 1–14.
 • Jepsen J. U. 2003: Spatial explicit models in landscape and species management. - PhD-afhandling, Afdeling for Populations Økologi, Københavns Universitet. 162 pp.
 • Jepsen J. U. and Topping C. 2004: Modelling roe deer (Capreolus capreolus) in a gradient of forest fragmentation: behavioural plasticity and choice of cover. - Canadian Journal of Zoology 82: 1528–1541.
 • Jepsen J. U., Topping C. J., Odderskær P. and Andersen P. N. 2005: Evaluating consequences of land-use strategies on wildlife populations using multiple-species predictive scenarios. - Agriculture, Ecosystems and Environment 105: 581–594.
 • Jaarola M. and Tegelstrom H. 1995: Colonization history of North European Field voles (microtus agrestis) revealed by mitochondrial-DNA. - Molecular Ecology 4: 299–310.
 • Kinze C. C. 1987: Hvad ved vi om marsvinet? Økologisk status over Danmarks truede ynglehval. - Kaskelot 75: 14–23.
 • Kinze C. C. 1985: Intraspecific variation in Baltic and North Sea harbor porpoises (Phocoena phocoena). - Videnskablige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 63–74.
 • Kinze C. C. 2001: Havpattedyr i Nordatlanten. - Gads Forlag, 191 pp.
 • Konnerup J., Madsen A. B. and Jørgensen J. M. 2004: Større pattedyrs brug af en faunaoverføring ved jyske Ås i Nordjyllands Amt. - Flora og Fauna 110: 49–55.
 • Kristiansen J. N. 1998: Egg predation in reedbed nesting Greylag geese Anser anser in Vejlerne, Denmark. - Ardea 86: 137–145.
 • Laursen K. 2001: Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne. - Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 350: 103 pp.
 • Leirs H., Lodal J. and Knorr M. 2004: Factors correlated with the presence of rodents on outdoor pig farms in Denmark and suggestions for management strategies. - Wageningen Journal of Life Sciences 52: 145–161.
 • Leyssac N. 2001: The reproduction and population dynamics in the Danish badger. - Speciale-afhandling, Afdeling for Populations Økologi, Københavns Universitet. ?? pp.
 • Lindgren J., Rees J., Siverson M. and Cuny G. 2004: The first Mesozoic mammal from Scandinavia. - GFF 126: 325–330.
 • Lisborg T. D. 2003: Effect of grazing and haying on spatial behaviour of field vole, Microtus agrestis, in a wet meadow in Denmark. - Speciale-afhandling, Syddansk Universitet. 84 pp.
 • Lloyd H. G., Jensen B., Van Haaften J. L., Niewold F. J. J., Wandeler A., Bögel K. and Aarata A. A. 1976: Annual turnover of fox populations in Europe. - Zbl.Vet.Med.B 23: 580–589.
 • Madsen A. B. and Bruun-Scmidt J. 1994: Vildtets vej. - Jæger 12: 54–55.
 • Madsen A. B., Dietz H. H., Henriksen P. and Clausen B. 1999: Survey of Danish free living otters Lutra lutra - a consecutive collection and necrotopsy of dead bodies. - IUCN Otter Specialist Group Bulletin 16: 65–75.
 • Madsen A. B., Gårdmand B. and Mikkelsen P. 1996: Overvågning af odder Lutra lutra i Karup Å, Hvidbjerg Å/Thy, Ryå og Skalså, 1985-1994. - Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 171: 42 pp.
 • Madsen A. B. and Prang A. 2001: Habitat factors and the presence or absence of otters Lutra lutra in Denmark. - Acta Theriologica 46: 171–179.
 • Madsen A. B. and Rasmussen A. M. 1985: Reproduction in the Stone Marten Martes foina in Denmark. - Natura Jutlandica 21: 145–148.
 • Madsen A. B., Simonsen V., Pertoldi C. and Loeschcke V. 2002: Barrierer i landskabet - betyder de noget for de vilde dyr? - Danmarks Miljøundersøgelser, Tema rapport 40: 55 pp.
 • Madsen A. B., Strandgaard H. and Prang A. 2002: Factors causing traffic killings of roe deer Capreolus capreolus in Denmark. - Wildlife Biology 8: 55–61.
 • Madsen J., Asferg T., Clausager I. and Noer H. 1996: Status og jagttider for danske vildtarter. - Danmarks Miljøundersøgelser, Tema rapport 6: 112 pp.
 • Madsen P. and Lof M. 2005: Reforestation in southern Scandinavia using direct seeding of oak (Quercus robur L.). - Forestry 78: 55–64.
 • Madsen S. A., Madsen A. B. and Elmeros M. 2002: Seasonal food of badgers (Meles meles) in Denmark. - Mammalia 66: 341–352.
 • Magnell O. 2004: The body size of wild boar during the Mesolithic in southern Scandinavia. - Acta Theriologica 49: 113–130.
 • Marboutin E. and Hansen K. 1998: Survival rates in a nonharvested Brown hare population. - Journal of Wildlife Management 62: 772–770.
 • Mathiasen R. and Madsen A. B. 2000: Infrared video-monitoring of mammals at a fauna underpass. - Zeitschrift für Säugetierkunde 65: 59–61.
 • Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., Krystufek B., Reijnders P. J. H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J. B. M., Vohralík V. and Zima J. 1999: The Atlas of European Mammals. - T & AD Poyser, 484 pp.
 • Munch B., Clausen B. and Karlog O. 1974: Thallium poioning in red foxes (Vulpes vulpes) and badgers (Meles meles) in Denmark. - Nordisk Veterinær Medicin 26: 323–338.
 • Muus B. 1991: Danmarks pattedyr. - Gyldendal, 344 pp.
 • Møller T. B., Pertoldi C., Madsen A. B., Asferg T., Frydenberg J., Hammershøj M. and Loeschcke V. 2004: Genetic variability in Danish polecats Mustela putorius as assessed by microsatellites. - Wildlife Biology 10: 25–33.
 • Nemirov K., Andersen H. K., Leirs H., Henttonen H., Vaheri A., Lundkvist A. and Plyusnin A. 2004: Saaremaa hantavirus in Denmark. - Journal of Clinical Virology 30: 254–257.
 • Nielsen H. G. 1972: Age determination of the harbour porpoise Phocoena phocoena (L.) (Cetacea). - Videnskablige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 135: 61–84.
 • Nielsen S. A., Nielsen B. O. and Walhovd H. 1978: Blowfly myiasis (Diptera: Calliphoridae, Sarcophagidae) in the hedgehog (Erinaceus europaeus L.). - Entomologiske Meddelser 46: 92–94.
 • Nielsen S. S., Rønsholt L. and Bitsch V. 2000: Bovine virus diarrhea virus in free-living deer from Denmark. - Journal of Wildlife Diseases 36: 584–587.
 • Nordvig K., Reddersen J. and Jensen T. S. 2001: Small mammal exploitation of upper vegetation strata in non-forest, mixed farmland habitats. - Mammalian Biology 66: 129–134.
 • Olesen C. R., Andersen A. H. and Hansen T. S. 1997: Rådyr, mus og selvforyngelse af bøg ved naturnær skovdrift. - Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 203: 61 pp.
 • Olesen C. R., Asferg T. and Forchhammer M. C. 2002: Rådyret - fra fåtallig til almindelig. - Danmarks Miljøundersøgelser, Tema rapport 39: 60 pp.
 • Olesen C. R., Theil P. K. and Coutant A. E. 1998: Råvildt og forstyrrelser. - Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 237: 56 pp.
 • Pertoldi C., Bach L. A., Madsen A. B., Randi E. and Loeschcke V. 2003: Morphological variability and developmental instability in subpopulations of the Eurasian badger (Meles meles) in Denmark. - Journal of Biogeography 30: 949–958.
 • Pertoldi C., Hansen M. M., Loeschcke V., Madsen A. B., Jacobsen L. and Baagøe H. 2001: Genetic consequences of population decline in the European otter (Lutra lutra): an assessment of microsatellite DNA variation in Danish otters from 1883 to 1993. - Proceedings of the Royal Society of London Series B Biological Sciences 268: 1775–1781.
 • Pertoldi C., Loeschcke V., Braun A., Madsen A. B. and Randi E. 2000: Craniometrical variability and developmental stability. Two useful tools for assessing the population viability of Eurasian otter (Lutra lutra) populations in Europe. - Biological Journal of the Linnean Society 70: 309–323.
 • Pertoldi C., Loeschcke V., Randi E., Madsen A. B., Hansen M. M., Bijlsma R. and Vand De Zande L. 2005: Present and past microsatellite variation and assessment of genetic structure in Eurasian badger (Meles meles) in Denmark. - Journal of Zoology 265: 387–394.
 • Pertoldi C., Madsen A. B., Randi E., Braun A. and Loeschcke V. 1998: Variation in skull morphometry of Eurasian otters (Lutra lutra) in Denmark and Germany. - Annales Zoologici Fennici 35: 87 –94.
 • Petersen M. R. and Strandgaard H. 1992: Roe deer's food selection in two different Danish roe deer biotopes. - Konference, Salzburg .
 • Prummel W. and Heinrich D. 2005: Archaeological evidence of former occurrence and changes in fishes, amphibians, birds, mammals and molluscs in the Wadden Sea area. - Helgoland Marine Research 59: 55–70.
 • Rattenborg E. E. 1994: Diseases in the hare (Lepus europaeus) population in Denmark - epidemiological description and analyses of post-mortem data. - Ph.d.-afhandling, Department of Animal Science and Animal Health, The Royal Veterinary & Agricultural University, Copenhagen, Denmark. 114 pp.
 • Reijnders P. J. H., Ries E. H., Tougaard S., Nørgaard N., Heidemann G., Schwarz J., Vareschi E. and Traut I. M. 1997: Population development of harbour seals Phoca vitulina in the Wadden Sea after the 1988 virus epizootic. - Journal of Sea Research 38: 161–168.
 • Ries E. H., Traut I. M., Brinkman A. G. and Reijnders P. J. H. 1999: Net dispersal of harbour seals within the Wadden Sea before and after the 1988 epizootic. - Journal of Sea Research 41: 233–244.
 • Santos M. B., Pierce G. J., Boyle P. R., Reid R. J., Ross H. M., Patterson I. A. P., Kinze C. C., Tougaard S., Lick R., Piatkowski U. and Hernandez-Garcia V. 1999: Stomach contents of sperm whales Physeter macrocephalus stranded in the North Sea 1990-1996. - Marine Ecology Progress Series 183: 281–294.
 • Santos M. B., Pierce G. J., Smeenk C., Addink M. J., Kinze C. C., Tougaard S. and Herman J. 2001: Stomach contents of northern bottlenose whales Hyperoodon ampullatus stranded in the North Sea. - Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 81: 143–150.
 • Schmidt N. M., Asferg T. and Forchhammer M. C. 2004: Long-term patterns in European brown hare population dynamics in Denmark: effects of agriculture, predation and climate. - BMC Ecology 4: 15
 • Schmidt N. M., Hübertz H. and Olsen H. 2002: Diet of Kestrels Falco tinnunculus on grazed coastal meadows. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 96: 171–175.
 • Schmidt N. M. and Jensen P. M. 2003: Changes in mammalian body length over 175 years - adaptations to a fragmented landscape? - Conservation Ecology 7: 1–6.
 • Schmidt N. M. and Olsen H. 2003: The response of small mammal communities to cattle grazing on a coastal meadow. - Polish Journal of Ecology 51: 79–84.
 • Schmidt N. M., Olsen H., Bildsøe M., Sluydts V. and Leirs H. 2005: Effects of grazing intensity on small mammal population ecology in wet meadows. - Basic & Applied Ecology 6: 57–66.
 • Settnes O. P. and Lodal J. 1980: Prevalence of Pneumocystos carinii delanoe and delanoe, 1912 in rodents in Denmark. - Nordisk Veterinær Medicin 32: 17–27.
 • Simon M. J., Kristensen T. K., Tendal O. S., Kinze C. C. and Tougaard S. 2003: Gonatus fabricii (Mollusca, Theuthida) as an important food source for sperm whales (Physeter macrocephalus) in the Northeast Atlantic. - Sarsia 88: 244–246.
 • Simonsen V., Pertoldi C., Madsen A. B. and Loeschcke V. 2003: Genetic differentiation of foxes (Vulpes vulpes) analysed by means of craniometry and isozymes. - Journal for Nature Conservation 11: 109–116.
 • Skarphedinsson S., Jensen P. M. and Kristiansen K. 2005: Survey of tickborne infections in Denmark. - Emerging Infectious Diseases 11: 1055 –1061.
 • Skov & Naturstyrelsen 1996: Forvaltningsplan for odder Lutra lutra i Danmark. - Miljø- og Energiministeriet, København 48 pp.
 • Storrhansen E. and Spliid H. 1993: Coplanar polychlorinated biphenyl congener levels and patterns and the identification of separate populations of harbor seals (phoca vitulina) in Denmark. - Archives of Environmental Contamination and Toxicology 24: 44–58.
 • Strandberg M. 1994: Radiocesium in a Danish pine forest ecosystem. - Science of the Total Environment 157: 125–132.
 • Strandberg M. and Knudsen H. 1994: Mushroom spores and CS-137 in feces of the Roe deer. - Journal of Environmental Radioactivity 23: 189–203.
 • Strandberg M. and Strandgaard H. 1995: SR-90 in antlers and bone of a Danish Roe deer population. - Journal of Environmental Radioactivity 27: 64–74.
 • Strandgaard H. 1967: Reliability of the Petersen method tested on a roe-deer population. - Journal of Wildlife Management 31: 643–651.
 • Strandgaard H. 1999: De Borris rådyr. - Limosa, Hornslet 88 pp.
 • Strandgaard H. 1997: Displacement of pregnancy in roe deer Capreolus capreolus. - Wildlife Biology 3: 53–55.
 • Strandgaard H. 1977: Untersuchungen ber dänisches Rehwild in seiner Beziehung zur Umwelt. - Beiträge zur Jagd- und Wildforschung 234–243.
 • Strandgaard H. 1972: The roe deer (Capreolus capreolus) population at Kalø and the factors regulating its size. - Danish Review of Game Biology 7: 1–205.
 • Strandgaard H. 1972: An investigation of corpora lutae, embryonic development, and time of birth of roe deer (Capreolus capreolus) in Denmark. - Danish Review of Game Biology 6: 1–22.
 • Strandgaard H. and Asferg T. 1980: The Danish bag record II. - Danish Review of Game Biology 11: 1–112.
 • Strandgaard H. and Simonsen V. 1993: Genetic differentiation in populations of Red deer,Cerbus elaphus, in Denmark. - Hereditas 119: 171–177.
 • Sunde P. 2005: Predators control post-fledging mortality in tawny owls, Strix aluco. - Oikos 110: 461–472.
 • Søgaard B. and Madsen A. B. 1996: Forvaltningsplan for odder (Lutra lutra) i Danmark. - Skov & Naturstyrelsen, 48 pp.
 • Sørensen M. W. 2004: Population genetic survey on the Danish stone marten (Martes foina) and pine marten (Martes martes) using molecular markers and morphometric measurements. - Speciale-afhandling, Afdeling for Populations Økologi, Københavns Universitet. 111 pp.
 • Sørensen T. B. and Kinze C. C. 1994: Reproduction and reproductive seasonality in Danish harbour porpoises, Phocoena phocoena. - Ophelia 39: 159–176.
 • Teilmann J., Dietz R., Larsen F., Desportes G., Geertsen B. M., Andersen L. W., Aastrup P., Hansen J. R. and Buholzer L. 2004: Satellitsporing af marsvin i danske og tilstødende farvande. - Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport 484: 86 pp.
 • Theil P. K., Coutant A. E. and Olesen C. R. 2004: Seasonal changes and activity-dependent variation in heart rate of roe deer. - Journal of Mammalogy 85: 245–253.
 • Thomas L. 1991: Ordbog over europæiske dyr - 1. Pattedyr, fugle, krybdyr, padder. - Liberdan, 189 pp.
 • Thomsen E. A. 2002: Spacing pattern, habitat use and food choice in polecat (Mustela putorius). - Speciale-afhandling, Århus Universitet. 76 pp.
 • Topping C., Østergaard S., Pertoldi C. and Bach L. A. 2003: Modelling the loss of genetic diversity in vole populations in a spatially and temporally varying environment. - Annales Zoologici Fennici 40: 255–267.
 • Taastrom H. M. and Jacobsen L. 1999: The diet of otters (Lutra lutra L.) in Danish freshwater habitats: comparisons of prey fish populations. - Journal of Zoology 248: 1–13.
 • Ujvári M., Baagøe H. and Madsen A. B. 2004: Effectiveness of acoustic road markings in reducing deer-vehicle collisions: a behavioural study. - Wildlife Biology 10: 155–159.
 • Ujvári M., Baagøe H. J. and Madsen A. B. 1998: Effectiveness of wildlife warning reflectors in reducing deer-vehicle collisions: A behavioral study. - Journal of Wildlife Management 62: 1094–1099.
 • Vilhelmsen H. 2003: Status of dormice (Muscardinus avellanarius) in Denmark. - Acta Zoologica Academiae Scientarium Hungaricae 49: 139–145.
 • Vinther M. 1999: By-catches of harbour porpoises (Phocoena phocoena L.) in Danish set-net fisheries. - Journal of Cetacean Research & Management 1: 123–135.
 • Walhovd H. 1990: Records of young hedgehogs (Erinaceus europaeus L.) in a private garden. - Zeitschrift für Säugetierkunde 55: 289–297.
 • Walhovd H. 1984: The breeding habits of the European hedgehog (Erinaceus europaeus L.) in Denmark. - Zeitschrift für Säugetierkunde 49: 269–277.
 • Walhovd H. 1981: Body Temperature Relations in Suckling Hedgehogs. - Acta Theriologica 26: 499–503.
 • Walhovd H. 1979: Partial Arousals from Hibernation in Hedgehogs in Outdoor Hibernacula. - Oecologia 40: 141–153.
 • Walhovd H. 1975: Winter activity of Danish hedgehogs in 1973/74, with information on the size of the animals observed and location of the recordings. - Natura Jutlandica 18: 53–61.
 • Walhovd H. 1978: The overwintering pattern of Danish hedgehogs in outdoor confinement, during three successive winters. - Natura Jutlandica 20: 273–284.
 • Webster P. and Frandsen F. 1994: Prevalence of antibodies to Borrelia burgdorferi in Danish deer. - APMIS 102: 287–290.
 • Willingham A. L., Ockens N. W., Kapel C. M. O. and Monrad J. 1996: A helminthological survey of wild red foxes (Vulpes vulpes) from the metropolitan area of Copenhagen. - Journal of Helminthology 70: 259–263.
 • Yom-Tov Y., Yom-Tov S. and Baagøe H. 2003: Increase of skull size in the red fox (Vulpes vulpes) and Eurasian badger (Meles meles) in Denmark during the twentieth century: an effect of improved diet? - Evolutionary Ecology Research 5: 1037–1048.
 • Aaris-Sørensen J. 1995: Road-kills of badgers (Meles meles) in Denmark. - Annales Zoologici Fennici 32: 31–36.
 • Aaris-Sørensen J. 1992: Grævlinger i Danmark. - Dyrenes Beskyttelse, Frederiksberg 48 pp.
 • Aaris-Sørensen K. 1990: Danmarks forhistoriske dyreverden. - Gyldendal, 251 pp.
 • Aaris-Sørensen K. 1995: Palaeoecology of a Late Weichselian vertebrate fauna from Norre Lyngby, Denmark. - Boreas 24: 355–365.