Søg viden‎ > ‎

Links

Links

 

Overvågning/registrering af pattedyr


Sæler og hvaler i Danmark (tidligere Fokus på Hvaler)

Zoologisk Museum og Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg har stået bag indsamling af observationer af marsvin og andre hvalarter i danske farvande. Her kan du læse om resultaterne.

 

Overvågning af havpattedyr i Danmark og Grønland

Institut for Bioscience , Aarhus Universitet overvåger en række af pattedyr. Her kan du læse om hvalros, hvidhval, isbjørn, marsvin, narhval, pukkelhval, ringsæl og vågehval.

 

Andre danske links

 

Dansk Havpattedyrforening

havpattedyrlogo

Dansk Havpattedyrforening er et forum for alle, der arbejder professionelt med eller studerer havpattedyr i og fra Danmark. Foreningens formål er at øge kontakt og kommunikation mellem de som forsker i og studerer havpattedyr, samt promovere forskning af havpattedyr i Danmark.  


Jysk Forening for Naturvidenskab

Foreningen, der siden stiftelsen i 1903 har arbejdet for at udbrede kendskabet til dansk natur og for at øge og bevare mangfoldigheden af planter og dyr i det danske landskab. Udgiver tidskriftet Flora & Fauna.

 

Danmarks Naturfredningsforening

 

Danmarks Naturfredningsforening

DN er Danmarks største natur- og miljøorganisation med 133.000 medlemmer, og mere end 2.000 frivillige aktive, der gør en stor indsats for den danske natur.

DN arbejder for et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. 

 

Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse logo

Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over det meste af landet, der plejer nødstedte vilde dyr. Når dyrene er klar til det, sættes de tilbage i naturen. Ring til Dyrenes Vagtcentral på 1812, hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr uden mulighed for selv at bringe det til en vildtplejestation. Dyrenes Beskyttelse dækker udgifterne.


Habitatarter

Hjemmeside med oplysninger om danske arter på EF-Habitatdirektivets Bilag II, IV & V samt habitatpmråder i Danmark

 

Bisamrotten i Danmark

En hjemmeside baseret på et specialeprojekt om Bisamrottens udbredelse i Danmark

 

Danske dyr

En hjemmeside med information om danske dyr. Adgang kræver abonnement.

 

Dansk Naturhistorisk Forening

Dansk Naturhistorisk Forenings formål er at fremme interessen for alle sider af naturhistorien, særligt zoologien. Foreningen afholder 14-16 foredrag om året i København, samt et par ekskursioner. På hjemmesiden kan man læse om kommende foredrag og aktiviteter.

 

Dyrebrevkassen

Stedet, hvor du både kan læse om en lang række kæledyr, husdyr og vilde dyr og få svar på spørgsmål.

 

Fjord&Bælt

Fjord&Bælt i Kerteminde er en kombineret turistattraktion og forskningsinstitution. Virksomhedens formål er gennem forskning, udstillinger og aktiviteter at formidle Bælthavets natur, miljø og historie.

 

Fugle og Natur

Forside

 

Danmarks største naturhjemmeside. Den samarbejder med Naturhistorisk Museum i Århus om bl.a. folkelig naturovervågning og indeholder knap 70.000 observationer af den danske flora og fauna, indsendt af både amatører og professionelle. Observationerne bliver brugt både i Den Danske Rødliste og i NOVANA-overvågningen.

 

Naturhistorisk Guide

Formålet med hjemmesiden er at give alle interesserede svar på spørgsmålet: Hvordan kan jeg dyrke mine naturhistoriske interesser, dels som hobby, dels professionelt? Derfor kan man klikke sig ind på foreninger, museer, botaniske og zoologiske haver og akvarier, institutioner, kurser, tidsskrifter, uddannelser m.m.

 

Udinaturen.dk

Udianturen.dk udvikles af Skov og Naturstyrelsen, Danmarks Biblioteksskole og Miljøministeriets departement. På naturnet.dk kan du finde offentlige ture og aktiviteter i naturen med turledere, foldere, som du kan printe ud og tage med på en tur i naturen, naturfotos, som du kan downloade gratis og links til anden information om naturen på Internettet.

 

Netbiologen

Et website der formidler biologisk forskning i genetik, molekylær biologi og økologi/miljø og præsenterer sammenhænge mellem forskellige biologiske emneområder.

 

Netnatur

Et  naturforum på nettet for  ”naturbrugere” , med information om jagt, fiskeri, hunde, mad fra naturen mm.

 

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er den organisation under miljøministeriet som udmønter regeringen miljø- og naturpolitik. Herunder bl.a. jagt- og vildtforvaltning, overordnet planlægning af byer og landskaber, naturoplevelser og naturforvaltning for befolkningen samt beskyttelse, pleje og genopretning af natur.

  

Videntjenesten - Skov og Landskab

Skov & Landskabs videntjeneste omfatter fire områder, der har hver sin serie af videnblade og rapporter Skovbrug, Pyntegrønt, Park og Landskab, By og landsplanlægning.

 

Udenlandske links


de5stora

http://www.de5stora.com

Information om de skandinaviske store rovdyr: bjørn, jærv, los og ulv. Det 5. er mennesket.

 

Batcalls

Hjemmeside med lydoptagelser af flagermus fra hele verden (siden er på engelsk).

 

Det flagermusvenlige hus (Das Fledermausfreundliche Haus)

En tysk hjemmeside, som rådgiver og informerer omkring flagermus i vore huse, og forsøger at folkeligegøre interessen for flagermus. (siden er på tysk).

 

Mammal species

Hjemmeside fra The American Society of Mammalogists med detaljerede dataark om alverdens pattedyr (siden er på engelsk).

 

The Mammal Society

Den britiske pattedyrforenings hjemmeside. Masser af fakta, kurser og links om pattedyr, både engelske, men også generelt (siden er på engelsk).

 

Mara-Naboisho løve projekt

Dansk hjemmeside om Mara-Naboisho- løveprojektet der foregår som samarbejde mellem Kenya Wildlife Service, The International Livestock Research Institute og Dansk Zoologisk Selskab.Ifølge Kenya Wildlife Service (KWS) er bestanden blevet reduceret med 100 dyr om året siden 2002, og ifølge vildtforvaltningen kan løverne være uddøde i Kenya i løbet af blot 20 år. Projekt skal være med til at bevare løvebestanden i Kenya.

 

Museer

Zoologisk Museum, København

Naturhistorisk Museum, Århus

Naturama, Svendborg

 

Universiteter

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

Syddansk Universitet

Roskilde Universitetscenter

Aalborg Universitet

 

Viser 0 punkter
Hjemmeside
Sorter 
 
Hjemmeside
Viser 0 punkter