Om foreningen‎ > ‎

Udvalg

Videnskabeligt udvalg

Dansk Pattedyrforening har et videnskabeligt udvalg, som er et fagkyndigt udvalg bestående af etablerede pattedyrforskere. Det videnskabelige udvalg kan konsulteres af bestyrelsen i konkrete sager.

 

Udvalgets medlemmer

Thomas Secher Jensen (Naturhistorisk Museum, Århus)

Hans J. Baagøe (Zoologisk Museum, København)

Aksel Bo Madsen (Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø)

Carl C. Kinze (Zoologisk Museum, København)