Om foreningen‎ > ‎

Formål

Dansk Pattedyrforening har til formål at fremme interessen for pattedyr, samt at forbedre disses levevilkår i Danmark. Dansk Pattedyrforening søger gennem nyhedsbreve, ekskursioner og foredrag at skabe øget kontakt mellem pattedyrinteresserede, og at stimulere forskningen i pattedyr.

 Hvert andet år afholder Dansk Pattedyrforening desuden et større årsmøde, hvor foreningens medlemmer præsenterer og diskuterer de nyeste resultater indenfor pattedyrverdenen.

Dansk Pattedyrforening tegnes af en bestyrelse, som vælges af foreningens medlemmer på årsmødets generalforsamling.

Dansk Pattedyrforening er repræsenteret i Det Grønne Kontaktudvalg (DGK), som er et uformelt kontaktorgan mellem interesseorganisationer, som arbejder med natur- og miljøbeskyttelse. Læs mere om foreningens arbejde i DGK her.

Ønsker du at blive medlem af DPF kan du udfylde formularen her.