Foreningens historie

Dansk Pattedyrforeningen blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 21. maj 1991 afholdt i Auditorium A, Institut for Populationsbiologi, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.

Foreningen blev startet efter et vellykket pattedyrmøde i 1989, som blev gennemført på helt frivillig basis af en række pattedyrfolk, som gik sammen om opgaven. På dette møde var der interesse for en forening, der kunne sikre, at pattedyrmøder kunne afholdes med jævne mellemrum. Efter stiftelsen blev det næste pattedyrmøde afholdt i 1992 og naturligvis helt i foreningens rammer.

Foreningens første bestyrelse bestod af:

Hans Baagøe (formand)

Jens Lodal (kasserer)

Lars Thomas (redaktør)

Aksel Bo Madsen (sekretær)

Tove Hatting (sekretær)

Foreningens siddende bestyrelse bliver valgt på generalforsamlingen ved pattedyrmødet som afholdes hvert andet år.