Ræveskab breder sig til Nordvestsjælland
Ifølge Naturstyrelsen er der konstateret ræveskab i den nordvestsjællandske rævebestand. Læs nyheden.

Bechsteins flagermus 
fundet på Bornholm
En lille bestand af den truede 
Bechstein-flagermus er fundet 
efter årtiers søgen. Se nyheden

Hagl i hver 14. dødfunde odder
Over syv procent af de dødfundne oddere, der i perioden 2007-2011 blev indleveret til myndigheder og naturhistoriske museer, havde hagl i kroppen. Det viser røntgenundersøgelser af 66 oddere, som er foretaget ved Aarhus Universitet.