Foreløbigt program for Pattedyrmøde 2018

 

 • Dansk Pattedyrforenings naturpolitiske arbejde (15 min), v/Charlotte Moshøj


 • Hvad viser 40 års punkttællingsdata os om ræv, rådyr, egern og hare?  (30 min.) v/Charlotte Moshøj


 • Hasselmusovervågning i Svanninge Bjerge v/Thomas B. Berg (15 min)


 •  Status om den danske ulv v/ Peter Sunde, Kent Olsen & Thomas B. Berg (30 min)


 • Det Danske Pindsvineprojekt v/Sophie Lund Rasmussen & Thomas B. Berg (15 min)


 •  Grønt Danmarkskort – skal levesteder for danske pattedyr med i kommuneplanerne? v/John Frisenvænge

  20 naturråd har til opgave at tegne et netværk af levesteder for særlige arter, naturbeskyttede områder og økologiske forbindelser til kommunerne inden den 15. juli. Hvordan sikrer vi os, at pindsvin, birkemus, hasselmus og andre landpattedyr kommer med?


 • Overholdes Habitatdirektivet i forhold til de danske flagermus? v/John Frisenvænge

  Kommunerne og staten er flinke til at iværksætte flagermusundersøgelser, når der skal opsættes vindmøller, fældes træer eller bygges veje. Ellers får de ørerne i maskinen i Nævnenes Hus. Men hvad med rastesteder for flagermus i bygninger som skal rives ned? Bliver der gjort hvad der skal gøres, for at sikre, at man ikke forstyrrer eller dræber rastende flagermus? Er der situationer, hvor man ikke kan nedrive et hus uden at forringe et rasteområde, og hvad gør man så?


 • Det europæiske pattedyratlas v/Thomas Secher Jensen


 • Faunabroen ved Svendborg 9 år efter. v/Marianne Ujvari


 • Mårhunden – invasiv eller blot en ny art? v/Morten Elmeros


 • 8th International Beaver Conference v/Aksel Bo Madsen