Arrangementer‎ > ‎

Pattedyrmøde

Pattedyrmøde

Dansk Pattedyrforening afholder hvert andet år Pattedyrmøde, hvor pattedyrinteresserede kan mødes og udveksle oplevelser, erfaringer og nye resultater af undersøgelser og forskningsprojekter. Mødet forløber normalt over to dage og består udover foredrag også af generalforsamling, festmiddag og underholdning.


Pattedyrmøde 2015 - 7. marts 2015 på Skovskolen i Nødebo. Læs mere her.


Pattedyrmøde 2012

Mødet blev afholdt den 9. - 10. marts 2012 på Naturama i Svendborg. Læs mere om pattedyrmøde 2012 her.

 

Pattedyrmøde 2010

Mødet blev afholdt på Naturhistorisk Museum i Aarhus d. 12.-13. marts 2010. For første gang blev Pattedyrmødet afholdt som et samarbejde mellem Dansk Pattedyrforening og Dansk Havpattedyrforening. Foredragene spændte over en vifte af emner og programmet var derfor delt op i 5 blokke efter temaerne ForvaltningAkustik og KommunikationMiljøkemi og sundhed; Økologi og nye metoder samt Rumlig økologi.

 

Hent Apodemus fra Pattedyrmødet 2010 her (kræver Adobe Reader som kan downloades her).

 

Pattedyrmøde 2008

Mødet blev afholdt på Hillerød vandrehjem d. 28.-29. marts 2008. Der var foredrag om en lang række emner indenfor pattedyrforskningen fra brugen af stabile isotoper og genetiske markører til undersøgelser af krondyrjagtens rumlige udbredelse. Udover det normale program med Der var inviteret en række foredragsholdere blandt andet Eric Post fra Penn State University i USA og Journalist Kjeld Hansen, der fortalte om sin nye bog "Det tabte land".

 

Hent Apodemus fra Pattedyrmødet 2008 her (kræver Adobe Reader som kan downloades her).

 

Pattedyrmøde 2006

Mødet blev afholdt på Svendborg vandrehjem d. 27.-28. oktober 2006. Der var 63 tilmeldte, og der blev afholdt 13 foredrag om fredagen. Lørdagens program bestod af temamøde om monitering af danske pattedyr, hvor der var indbudt en række talere med forankring i de danske fagmiljøer. Der var efterfølgende en debat omkring udfordringerne og mulighederne for at gennemføre en egentlig

monitering af de danske pattedyrarter. Efter temamødet blev der afholdt generalforsamling og valg til bestyrelsen.

 

Hent Apodemus fra Pattedyrmødet 2006 her (kræver Adobe Reader som kan downloades her).

 

Pattedyrmødet 2004

Mødet blev afholdt på Vildtforvaltningsskolen ved Rønde den 29.-30. oktober 2004. Der var 71 tilmeldte, og der blev afholdt  18 foredrag. Emnerne spændte vidt, fra bestandsanalyser af ræv, odder og ilder til morfologiske studier af hvidnæser og delfiner, nye palæobiologiske resultater og pattedyrs rolle i spredning af flåtbårne sygdomme. Der blev også vist film og hygget ved festmiddagen fredag aften. Generalforsamling blev afholdt umiddelbart efter afslutning af pattedyrmødet. Det traditionelle program var udvidet med et temamøde om Nationalparker i Danmark og deres rolle i relation til danske pattedyr. Der var indbudt en række oplægsholdere, som arbejder professionelt med nationalparker. De kom med deres bud på, hvorledes forvaltningen for og af pattedyr i Nationalparker kan foregå.

 

Hent Apodemus fra Pattedyrmødet 2004 her

 

Pattedyrmødet 2002

Mødet blev afholdt på Vildtforvaltningsskolen ved Rønde den 25.-26. oktober 2002. Der var 75 tilmeldte, og der blev afholdt  25 foredrag. Emnerne spændte vidt, fra småpattedyr i det danske kulturlandskab, til fragmentering, landskabsbarrierer og satellit- og akustisk sporing af havpattedyr i danske farvande. Der blev også vist film og hygget ved festmiddagen lørdag aften. Generalforsamling blev afholdt umiddelbart efter afslutning af pattdyrmødet.

 

Hent Apodemus fra Pattedyrmødet 2002 her.