PROGRAM PATTEDYRMØDE 2015

Lørdag d. 7. marts 2015 på Skovskolen i Nødebo

Tid

 

Oplæg

 

Oplægsholder

 

9.30 - 10.00

 

Check in og morgenmad

 

-

 

10.00 - 10.15

 

Velkomst ved formanden

 

-

 

10.15-10.35

 

Ulvens geninvandring i Danmark

 

Thomas Secher Jensen og Liselotte Wesley Andersen

Naturhistorisk Museum, Århus og BIOS

10.35-10.55

 

Rodenticider i danske rovdyr

 

Morten Elmeros

Inst. for Bioscience, AU: BIOS-projekt i samarbejde med ENVS og AAU

10.55-11.15

 

Bison på Bornholm

 

Erling Krabbe

NST

11.15-11.35

 

Perspectives on the current Danish seal-fisheries conflicts

 

Andreas Salling

AU

11.35-11.55

 

Konflikter mellem rovdyr og mennesker

 

Charlotte Moshøj

Dansk Pattedyrforening

11:55-12:15

 

Afværgelse af vildtskader

 

Marianne Lund Ujvari

Vejdirektoratet

12.15-13.15

 

FROKOST

 

-

 

13.15 - 14.30

 

Generalforsamling (med kaffe)

 

-

 

14.40-15.20

 

Bæveren i Nordsjælland

 

Niels Erik Worm

Naturstyrelsen

15.20-15.40

 

Grævlinger i Gribskov

 

Janne Aaris-Sørensen

 

15.40 - 16.00

 

Kaffepause med kage

 

-

 

16.20-16.40

 

Mårhundes fødevalg i Danmark - analyse af maveindhold

 

Louise Nørgård og Dorthe Mikkelsen

Inst. for Bioscience, AU: BIOS-projekt i samarbejde med ENVS og AAU

16.40-17.00

 

Huskatte og deres påvirkning af den vilde natur - et citizen science projekt

 

Emilie Marie Hansen

Specialestuderende ved KU/SDU/ Naturama

17.00-17.20

 

Habitatvalg hos danske hasselmus og forvaltningsmæssige perspektiver.

 

Lars Dalby

Institut for Bioscience, AU

17.20-17.40

 

BioGrenzKorr: Et internationalt projekt om forvaltning af hasselmus og flagermus

 

Mogens Krog

NST

17.40-18.00

 

Flagermusenes rolle i miljøvurderinger

 

Morten Christensen

Grontmij

18.00 - 19.00

 

Networking

 

-

 

19.00

 

Festmiddag

 

-

 

21.00

 

Aftenunderholdning; "På tynd is". Foredrag om isbjørne og mennesker i Østgrønland. Et WWF-studie

 

Charlotte Moshøj

Dansk Pattedyrforening